A2: Clymu

Rhwydwaith Celf ac Addysg

Ein Cenhadaeth

A2: Clymu ydi’r Rhwydwaith Celf ac Addysg ar gyfer ardal Canol De Cymru. Mae A2: Clymu yn cynrychioli’r cydweithrediad rhwng Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig yn bartner blaen yn y prosiect a’r rhaglen Clymu Celf.

Ein gwaith

Ni sy’n llywyddu’r rhwydwaith Celf ac Addysg yng nghanol De Cymru, ac yn datblygu Datblygiad Proffesiynol a Chyrsiau i Athrawon ac Artistiaid, celf Weledol a drama ar y cyd, Llythrennedd a Rhifogrwydd drwy’r celfyddydau a phrosiectau Llais a Symud.

Ein blog

Stondin i’r gweithgaredd celfyddydau ac addysg gorau yn eich ardal. Y fan i gael gwybod pwy sy’n gwneud beth, pryd ac ymhle, ymgofrestru â hyfforddiant a chyfleoedd eraill sy’n dod i’r fei.