Skip to main content.

Mae A2:Clymu yn dod ag artistiaid ac addysgwyr at ei gilydd i rannu Cyfleoedd

Hwyluso partneriaethau gwerth chweil, parhaol rhwng y celfyddydau ac addysg.

Mae digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus A2:Clymu yn helpu athrawon ac artistiaid i ddatblygu dulliau dysgu creadigol, ac yn eich paratoi ar gyfer cwricwlwm newydd Cymru

Mae ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus a dysgu proffesiynol yn rhad ac am ddim. Gall ysgolion yn rhanbarth Canolbarth y De (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) wneud cais am hyd at £150 am athro cyflenwi.

Blog A2:Clymu - darllenwch y diweddaraf am yr hyn rydyn ni’n ei wneud, a helpwch ni i siapio’r rhwydwaith

Yma rydyn ni’n rhoi newyddion ac adroddiadau ar ein digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus, yn rhannu adnoddau i wella eich dull dysgu creadigol, a straeon am lwyddiant athrawon ac artistiaid yn y rhwydwaith

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?