Skip to main content.

Mae A2:Clymu yn dod ag artistiaid ac addysgwyr at ei gilydd i rannu Cyfleoedd

Hwyluso partneriaethau gwerth chweil, parhaol rhwng y celfyddydau ac addysg.

Mae A2:Clymu yn cynnig datblygiad proffesiynol i athrawon a gaiff ei arwain gan artistiaid, er mwyn cefnogi’r gwaith o addysgu’r celfyddydau mynegiannol mewn ysgolion.

Blog A2:Clymu

Rydyn ni’n rhannu newyddion am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau, ynghyd â rhannu arferion gorau, adnoddau a newyddion i’ch helpu chi i ddatblygu a chyflwyno’r celfyddydau mynegiannol yn yr ystafell ddosbarth.