Skip to main content.

A2:Clymu – yn dod ag artistiaid ac addysgwyr at ei gilydd

Mae A2:Clymu yn dod ag artistiaid ac athrawon at ei gilydd i ddysgu gan ei gilydd ac i greu cyfleoedd ystyrlon i ddysgwyr ifainc chwilio a datblygu creadigedd a meithrin sgiliau yn y celfyddydau mynegol. A2:Clymu yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Ardal y Canol De sy’n cwmpasu bwrdeistrefi sirol Merthyr, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti

Ydych chi'n athro?
Garech chi roi help llaw i ni roi prawf beta ar rwydwaith newydd A2:Clymu?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?