Skip to main content.

Eiriolaeth a chyngor

Tîm o ddadleuwyr dros y celfyddydau ydi Hyrwyddwyr Celfyddydau – sy’n hyrwyddo, yn datblygu ac yn rhoi stondin i gyrchddulliau newydd yn y celfyddydau mewn addysg. I ddechrau, athrawon a / neu gynorthwywyr dysgu sy’n awchus am y celfyddydau fydd ein Hyrwyddwyr Celfyddydau. Bydd tîm y rhwydwaith hefyd ar gael i roi cefnogaeth a chyngor ac os oes arnoch angen math penodol o artist byddwn fan leiaf yn gallu’ch rhoi chi mewn cysylltiad â rhywun sy’n adnabod un!