Skip to main content.

Eiriolaeth a chyngor

Tîm o ddadleuwyr dros y celfyddydau ydi Hyrwyddwyr Celfyddydau – sy’n hyrwyddo, yn datblygu ac yn rhoi stondin i gyrchddulliau newydd yn y celfyddydau mewn addysg. I ddechrau, athrawon a / neu gynorthwywyr dysgu sy’n awchus am y celfyddydau fydd ein Hyrwyddwyr Celfyddydau. Bydd tîm y rhwydwaith hefyd ar gael i roi cefnogaeth a chyngor ac os oes arnoch angen math penodol o artist byddwn fan leiaf yn gallu’ch rhoi chi mewn cysylltiad â rhywun sy’n adnabod un!

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?