Skip to main content.
Wednesday October 5th, 2016

Cynhadledd Ddysgu Artes Mundi (yn cynnwys ffrydio byw)

Dewch at Artes Mundi ddydd Iau 6 Hydref i gynhadledd sy’n chwilio effeithiau adroddiad Donaldson, Successful Futures.  Bydd y diwrnod yn rhoi lle amlwg i anerchiad gan yr Athro Graham Donaldson, a arweiniodd yr adolygiad annibynnol.  Bydd cyfle i:

  • Ddysgu mwy am ddiwygio addysgol diweddar, gan gynnwys adroddiad Donaldson, a’r rhaglen newydd Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.
  • Trafod sut y gellir defnyddio Celfyddyd Gyfoes i ddysgu, ar draws y cwricwlwm.
  • Dysgu mwy am Artes Mundi 7: gweithiau a themâu
  • Rhwydweithio gydag athrawon, ymarferwyr ac aelodau eraill o’r sector

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithdai ar gyfer hyfforddiant datblygiad proffesiynol, gan gynnwys themâu ar ddyheadau ar safonau TGAU ac Uwch, datblygu sgiliau digidol, dysgu celfyddyd gyfoes mewn ysgolion cynradd, a rhagor.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Artes Mundi neu dudalen Eventbrite.

Mae’r cyfnod cadw lle i’r gynhadledd bellach ar gau, fodd bynnag mae A2 Clymu yn cynnig ffrwd fyw o’r digwyddiad i’r rheini sy’n methu dod yfory.  Byddwn hefyd yn defnyddio pytiau o ffilm o’r digwyddiad i greu adnoddau fideo, a fydd ar gael ar y wefan yn fuan iawn.  Gobeithio y bydd hwn yn adnodd buddiol i aelodau o’r rhwydwaith!

 BYW Y GYNHADLEDD NANT

Ydych chi’n mynychu neu’n gwylio ffrwd fyw’r gynhadledd?  Rhowch wybod i ni beth oedd eich meddyliau, eich cwestiynau, eich syniadau yn y sylwadau isod.

Tîm A2:Clymu

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu