Skip to main content.

Artistiaid, asiantau creadigol neu gynhyrchwyr prosiectau: Grwp Dysgu – 11/2/19

15.01.19
Artists learning group

Chwefror 11 2019 | 17:00-19:00 |Canolfan Celfyddydau Chapter
(+ 
Mai 13 2019 / Gorffennaf 15 2019)

 

Mae ein sesiwn Grwp Dysgu sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn yn harneisio ac yn chwyddo grym dysgu cymar a chymar. Mae’r digwyddiadau grwp agored hyn wedi’u bwriadau ar gyfer artistiaid sy’n cyflenwi gwaith ar brosiectau addysg neu mewn amgylchoedd addysgol, asiantau creadigol neu gynhyrchwyr prosiectau.

Bydd cyfarfodydd o’r grwp yn cynnwys: 

Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd ac arfer gorau

Grwpiau trafod

Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Lluniaeth

 

ARCHEBWCH NAWR

Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno. (Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn).

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?