Skip to main content.

Hyrwyddwyr Celfyddydau – Cario Baner y Celfyddydau

13.06.18

Pam y dylech chi ystyried mynd yn Hyrwyddwyr Celfyddydau

Gwelodd eleni gynllun Pencampwyr Celfyddydau A2 Clymu yn datblygu ac yn cyflenwi cyfoeth o fanteision i ysgolion, athrawon a’r Hyrwyddwyr Celfyddydau eu hunain.

Mae Larry Williams yn Hyrwyddwyr Celfyddydau o Ysgol Gynradd Rhydypenau ac mae’n sôn yma am y manteision ddaeth i’w ysgol ei hun yn sgìl bod yn rhan o’r cynllun (gan Tantrwm Limited yn Vimeo).

 

 

Dyma beth fu hanes ein Hyrwyddwyr Celfyddydau eleni:

  • Cawsant eu cefnogi i fynd i hyfforddiant ynghlwm â diwydiant mewn meysydd diddordeb arbennig i ddatblygu eu sgil eu hunain ac i drosglwyddo’r dysgu i’w cydweithwyr
  • Buont yn traddodi hyfforddiant HMS i’w cymheiriaid yn yr ysgol ac mewn sesiynau ledled clystyrau
  • Cydnabuwyd eu gwaith yng nghyd-destun adroddiadau Arolygu Estyn
  • Cawsant y cyfle i weithio gydag artistiaid a pherfformwyr i gynghori a chefnogi ym maes datblygu gwaith mewn ysgolion ac iddynt

I wneud cais am ddod yn Hyrwyddwyr Celfyddydau dilynwch y ddolen yma i ragor o wybodaeth a ffurflen gais ac os carech gael rhagor o fanylion cysylltwch â bryony@artsactive.org.uk

Gwnewch gais yma

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?