Skip to main content.
Wednesday August 30th, 2017

Grŵp dysgu’r celfyddydau mewn addysg

Nos Lun 18fed Medi 5pm – 7pm

Yr Ystafell Gyffredin, Canolfan Celfyddydau Chapter

Carai A2 Clymu ac
ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grw^p Dysgu’r Celfyddydau mewn Addysg. Mae’r grw^p yma i artistiaid sy’n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy’n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y grw^p yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd cyfarfod mis
Medi o’r Grw^p Dysgu yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniadau prosiectau sydd ar fynd
  • Grwpiau trafod yn chwilio’r cwestiwn – beth sy’n gweithio’n gampus yn y cyd-destun hwn? Rhannu eich profiadau gorau a sôn wrthym pam aethant gystal.
  • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

I ymgofrestru i
ddod i’r sesiwn yma, cofrestrwch drwy Eventbrite yn y cyswllt sy’n dilyn:

Archebwch ar lein nawr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com

 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?