Skip to main content.
Wednesday June 21st, 2017

Grŵp Dysgu’r Celfyddydau Mewn Addysg

Llun 10fed Gorffennaf 5pm – 7pm

Canolfan Celfyddydau Chapter

 Carai A2 Clymu ac ArtWorks Cymru eich gwahodd chi i ymuno â Grŵp Dysgu’r Celfyddydau mewn Addysg. Mae’r Grŵp yma i artistiaid sy’n cyflenwi prosiectau celfyddydau mewn addysg neu sy’n gweithio mewn amgylchfyd addysgol.

Bydd y Grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn a chewch ddod i gynifer neu i gyn lleied o sesiynau ag y mynnwch chi. Bydd y cyfarfodydd am ddim i ddod iddynt.

Bydd y cyfarfod cyntaf yma o’r Grŵp Dysgu yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniadau tri phrosiect sydd ar fynd
  • Grwpiau trafod yn chwilio’r cwestiwn – beth yw heriau gweithio yn y cyd-destun yma?
  • Cyfle i rwydweithio a chyfarfod artistiaid eraill

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys lluniaeth.

I ymgofrestru i ddod i’r sesiwn yma, cofrestrwch drwy Eventbrite yn y cyswllt sy’n dilyn:

ARCHEBWCH AR LEIN NAWR

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y sesiwn cysylltwch â Rhian Hutchings ar 07966 450299 neu e-bostio rhianhutchings@outlook.com

 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?