Skip to main content.
Monday October 31st, 2016

Gynllun Mynd a Gweld

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cynnig cyfleoedd lawer i’r rheini sy’n arfer, yn dysgu neu’n datblygu’r celfyddydau yng Nghymru, gan roi lle i fynediad i’r celfyddydau ddal i ffynnu. Un o’r cyfleoedd hynny y carwn dynnu sylw ysgolion ato ydi ei Gynllun Mynd a Gweld a grewyd ‘i gyllido ymweliadau â digwyddiadau o raen yn y celfyddydau’.  I ysgolion sydd am fynd â’u disgyblion ar deithiau, i gyrsiau neu i arddangosfeydd i flasu’r celfyddydau, gallai hyn ei gwneud yn fwy dichonadwy a fforddiadwy fyth.

Gall ysgolion wneud cais am hyd at £1000 ar unrhyw adeg o’r flwyddyn sy’n rhoi rhwydd hynt i chi gynllunio eich taith gelfyddydau ddelfrydol i fynd â’ch disgyblion ar y cwrs perffaith hwnnw oedd flewyn bach y tu hwnt i’ch cyllideb chi. Beth bynnag sydd gennych mewn golwg i’ch disgyblion, efallai y gallai’r cynllun yma ei wneud yn bosib.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu