Skip to main content.
Tuesday October 9th, 2018

Cadw lle yn ein digwyddiadau, dweud wrth bobl eich bod yn mynd a gweld pwy arall fydd yno – mae ein digwyddiadau bellach ar Facebook!

A2:Connect professional learning events

Rydym bellach wedi rhoi ein digwyddiadau dysgu proffesiynol a rhwydweithio ar Facebook! Felly gallwch weld ar gip be sydd ar ddod, rhoi gwybod i bobl eich bod ‘â diddordeb’ neu ‘yn mynd’, cael gwybod pwy arall fydd yno ac yn bwysicaf oll, cadw lle!

Mae ein digwyddiadau i gyd am ddim ac rydyn ni’n talu am athrawon cyflenwi, be allai fod yn brafiach!?*

Bwriwch olwg ar ein Hadran Digwyddiadau Facebook

* Mae hyn yn berthnasol i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De, hyd at £150 y diwrnod cyflawn.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?