Skip to main content.
Tuesday September 10th, 2019

Chwaraewch eich rhan wrth gysylltu addysg, diwylliant a’r diwydiannau creadigol yng Nghymru

Connecting education, culture and the creative industries in Wales

 


*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.


 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu