Skip to main content.

Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant o ansawdd da i athrawon ac artistiaid ar weithgaredd celfyddydau yn yr ysgol, yn datblygu sgiliau a thechnegau ar amryw lefelau.

Mae’r holl ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus a restrir isod am ddim a chaiff ysgolion yn rhanbarth canol y de hawlio hyd at £150 am staff cyflenwi.  

Creu Golygfa – Matilda

dydd Mercher 9 Ionawr, Canolfan Mileniwm Cymru

Datblygu astudio Celf Gyfoes yn yr ystafell ddosbarth

9 Tachwedd 2018 Chapter, Caerdydd (Ohirio) 

11 Ionawr 2019 Artes Mundi, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

8 Mawrth 2019 g39, Caerdydd

Gadael Olion – Diagramau, Cynlluniau, Brasluniau a Lluniadau

dydd Mawrth 22 Ionawr, Castell Cyfarthfa

Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru yng Nghwricwlwm Cerddoriaeth TGAU

dydd Gwener 25 Ionawr, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cyfnod Sylfaen y Celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg

dydd Llun 11 Chwefror, Theatr Soar, Merthyr Tudful

Cerddora – Ofn canu?

dydd Mawrth 19 Chwefror, Canolfan Celfyddydau Memo, Y Barri

Bywyd Dirgel Pethau

dydd Mercher 13 Mawrth, Amgueddfa Straeon Caerdydd

Arwain Corawl

dydd Mercher 17 Gorffennaf, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd