Skip to main content.

Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant o ansawdd da i athrawon ac artistiaid ar weithgaredd celfyddydau yn yr ysgol, yn datblygu sgiliau a thechnegau ar amryw lefelau.

Mae’r holl ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus a restrir isod am ddim a chaiff ysgolion yn rhanbarth canol y de hawlio hyd at £150 am staff cyflenwi.  

Datblygu astudio Celf Gyfoes yn yr ystafell ddosbarth

11 Ionawr 2019 Artes Mundi, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

8 Mawrth 2019 g39, Caerdydd

24 Mai 2019 Chapter, Caerdydd

Cyfnod Sylfaen y Celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg

dydd Llun 11 Chwefror, Theatr Soar, Merthyr Tudful

Cerddora – Ofn canu?

dydd Mawrth 19 Chwefror, Canolfan Celfyddydau Memo, Y Barri

RSC: Romeo and Juliet

dydd Llun 4 Mawrth, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Sgiliau Sgrifennu Creadigol i athrawon – drwy gyfrwng y Gymraeg

dydd Mawrth 5 Mawrth, Theatr Soar, Merthyr Tydfil 

Bywyd Dirgel Pethau

dydd Mercher 13 Mawrth, Amgueddfa Straeon Caerdydd

Arwain Corawl

dydd Mercher 17 Gorffennaf, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd