Skip to main content.

Datblygiad Proffesiynol

Hyfforddiant o ansawdd da i athrawon ac artistiaid ar weithgaredd celfyddydau yn yr ysgol, yn datblygu sgiliau a thechnegau ar amryw lefelau. Byddwn yn creu ac yn comisiynu amrywiaeth o fathau o hyfforddiant, yn cael gwybod pa gyrsiau mae ar artistiaid ac addysgwyr yn yr ardal eisiau eu gweld ac yn cynnig cyfleoedd iddyn nhw hyfforddi gyda’i gilydd.