Skip to main content.

CPD

Hyfforddiant o ansawdd da i athrawon ac artistiaid ar weithgaredd celfyddydau yn yr ysgol, yn datblygu sgiliau a thechnegau ar amryw lefelau.

Mae’r holl ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus a restrir isod am ddim a chaiff ysgolion yn rhanbarth canol y de hawlio hyd at £100 am staff cyflenwi.