Skip to main content.

Digwyddiadau/CPD

Rydym yn rhedeg hyfforddiant o’r radd flaenaf i athrawon ac artistiaid i’ch cefnogi chi i ddatblygu cyrchddulliau dysgu creadigol ac i hwylio ar gyfer y cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Gweler gwybodaeth, cyngor ac adnoddau yn yr adran newyddion, a llawer â chanddyn nhw themâu ynghlwm â’r digwyddiadau neu fynd i’n tudalen Eventbrite i gadw lle ac i weld y rhestriadau cyfan.

Mae’r holl ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus a dysgu proffesiynol am ddim a gall ysgolion yn rhanbarth Canol y De hawlio hyd at £150 am staff cyflenwi (Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg).