Skip to main content.

Digwyddiadau/CPD

Rydyn ni’n cynnal hyfforddiant o ansawdd uchel i athrawon ac artistiaid, i’ch cefnogi chi i ddatblygu a gwella eich sgiliau wrth addysgu’r Celfyddydau Mynegiannol yn unol â fframwaith y Cwricwlwm i Gymru.

Gweler gwybodaeth, cyngor ac adnoddau yn yr adran newyddion, a llawer â chanddyn nhw themâu ynghlwm â’r digwyddiadau neu fynd i’n tudalen Eventbrite i gadw lle ac i weld y rhestriadau cyfan.