Skip to main content.

A2: Clymu – Ceisiadau am Gyllid a Sgrifennu Ceisiadau ar gyfer Ysgolion

Dydd Iau 4th Gorffennaf 19 @ Memo Arts Centre - Gladstone Road, CF628NA

Mae’r diwrnod hyfforddi yma wedi’i fwriadu ar gyfer ysgolion-athrawon / uwch reolwyr / llywodraethwyr neu pwy bynnag biau’r dasg o godi arian, ymarferwyr creadigol ac artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion.

Oes gennych chi brosiect penodol rydych am ei ddatblygu?
Eisiau dysgu rhagor am wahanol ffynonellau cyllid?
Angen cymorth i sgrifennu cynigion neu ffurflenni cais am gyllid?

 Os felly, dyma’r cwrs i chi! 

Archebwch yma

Erbyn diwedd y gweithdy yma dylech fod yn gallu:

  • ymchwilio i amrywiaeth o gyllidwyr yn gaffaeliad i chi asesu pa un, os oes unrhyw un, sy’n cydweddu orau â chi
  • sgrifennu paragraff rhagarweiniol addas (neu ragor) sy’n amlinellu eich cynnig
  • canfod sut mae cyllidwyr ac aseswyr yn gweithio a’r prosesau allweddol a ddefnyddir yn gyffredinol gan y Loteri, Cyrff yn y Celfyddydau, Ymddiriedolaethau a Sefydliadau
  • dadansoddi amrywiaeth eich ffrydiau incwm a chanfod posibilrwydd cael cyllid dros ben gan amrywiaeth o ffynonellau a mathau (ee incwm a enillwyd, ariannu torfol, nawdd)
  • canfod iaith, arddull sgrifennu a jargon allai fod yn addas i chi


Tiwtor 
– Laura Drane
Mae Laura yn brofiadol ym maes sgrifennu ceisiadau a chodi arian, wedi codi symiau o ychydig gannoedd o bunnau hyd at ychydig gannoedd o filoedd o bunnau i ddigwyddiadau a rhaglenni yn y celfyddydau a diwylliannol dros yr ugain mlynedd aeth heibio.

Mae ei chefndir a’i gwaith yn dal i fod ym maes cynhyrchu creadigol gwyliau, digwyddiadau a theithiau, ac felly mae’r sesiwn yma â’i gwraidd yn ei phrofiad drwy ddysgu sef gorfod codi arian.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod. 

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?