Skip to main content.

A2:Clymu Technegau anmeiddio ar gyfer yn yr ystafell ddosbarth

Dydd Mawrth 22nd Hydref 19 @ Llanover Hall Arts Centre - , CF5 1FH

Mae’r gweithdy yma wedi’i fwriadu ar gyfer athrawon ac addysgwyr o artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion ac sy’n ymddiddori mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol yn defnyddio apiau, i wella dysgu’r cwricwlwm.

Mae’r cynnwys yn cefnogi’n weithredol gwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol ac yn chwilio potensial defnyddio ffilm, animeiddio a chelfyddydau ymarferol oddi mewn i fframwaith Meysydd Dysgu a Phrofiad.

Amcan y cwrs yw meithrin sgiliau a hyder o ran defnyddio animeiddio syml, sgrîn werdd ac apiau golygu ar Ipads i’w defnyddio gyda disgyblion.

Bydd cyfranogwyr o’r cwrs yn cymryd rhan mewn sesiwn ymarferol pan fyddan nhw’n dysgu sut y gall apiau creadigol gefnogi ystod o ddysgu’r cwricwlwm yn cynnwys llafaredd, llythrennedd, ymchwil, adrodd straeon, sgrifennu, rhifedd, hanes, y Celfyddydau Mynegiannol a chymhwyster digidol.

Mae’r cwrs yma’n cynnig fframwaith sy’n cefnogi cwricwlwm newydd y Celfyddydau Mynegiannol, ar yr un pryd â chyflwyno syniadau ac adnoddau o ran gweithio gydag amgueddfeydd a chasgliadau lleol a rhanbarthol i ysbrydoli gwaith prosiect.
Cofiwch fod gofyn i’r cyfranogwyr ddod ag iPad i’w canlyn a pharatoi drwy lwytho i lawr restr apiau. Rhagor o wybodaeth i ddilyn ynghylch cadw lle.

Gair am yr hyfforddwr

Mae gan Darren Latham dros ugain mlynedd o brofiad yn athro celf mewn ysgol uwchradd ac yn bleidiwr y defnydd creadigol o animeiddio a chyfryngau digidol mewn addysg. Bellach yn dysgu rhan-amser, mae’n rhannu ei awch a’i sgiliau animeiddio ag ysgolion drwy hyd a lled De Cymru yn addysgwr o artist, ac yn cynnig hyfforddiant a mentora i athrawon. Mae Darren yn un o Hyrwyddwyr Celfyddydau Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg, De-ddwyrain Cymru, ac yn un o Ymarferwyr y Cynllun Ysgolion Creadigol arweiniol.

www.bluemonkeyanimation.co.uk
@BlueMonkeyAnim1

 

 

 

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?