Skip to main content.

A2:Clymu Arfer Celfyddyd Gyfoes un yr Ystafell Ddosbarth- Canolbwynt Cynradd 

Dydd Gwener 31st Ionawr 20
@ National Museum - Cathays Park, CF10 3NP

Bydd yr artist, Holly Davey, yn wyluso dau ddiwrnod hyfforddi i athrawon cynradd ac uwchradd fel ei gilydd i gynnig cefnogaeth i ddatblygu cyrchddulliau ymchwilio creadigol o ran chwilio cymdeithas, cymunedau ac achosion cysylltiedig. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhoi lle i athrawon fagu hyder, meithrin gwybodaeth a chwilioffyrdd o ddefnyddio celfyddyd gyfoes i gefnogi’r amgylchfyd dysgu.

 

 

 

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?