Skip to main content.

A2:Clymu Sesiwn dawns a symud gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Dydd Mawrth 8th Hydref 19 @ The Dance House - Pierhead Street, CF10 4PH

Mae’r diwrnod yn gyflwyniad i ymgorffori symud a gwybodaeth o’r corff yn y cwricwlwm. Bydd athrawon yn dysgu sut y gellir defnyddio perfformiadau byw ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd mewn pynciau craidd eraill, gan helpu i ddatblygu’r hyder i gyflwyno addysg ddawnsio.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar ddarn diweddar Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ‘Rygbi: Annwyl i mi / Dear to me’, sydd wedi’i ysbrydoli gan rym rygbi. Yn dilyn y diwrnod, bydd asedau ac ymarferion digidol ar gael i athrawon eu defnyddio yn y dosbarth.

Bydd y sesiwn yn meithrin hyder yr athrawon anarbenigol i draddodi addysgg dawns.

 

Archebwch Yma

 

*Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr adran Cyfleoedd ar wefan A2:Clymu.

 

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?