Skip to main content.

A2: Clymu Gamelan yn yr Ddosbarth

Dydd Gwener 8th Tachwedd 19 @ St David's Hall - The Hayes, CF10 1AH

Os carech chi ddod â rhagor o gerddoriaeth i’ch stafell ddosbarth, ond a chithau heb na’r hyder na’r sgiliau, fe ewch sha thre â llwythi’n rhagor ar ôl dysgu am Gamelan Java gyda Helen Woods!

Mae Gamelan Java yn ffordd dan gamp o ddysgu am gerddoriaeth, gweithio fel tîm, a meithrin deall cerddorol yn eich disgyblion – AC AT HYNNY, gewch chi greu eich cerddorfa eich hun ar ddull y gamelan yn eich ôl yn yr ysgol.

Mae’r Gamelan hefyd yn agor cyfleoedd i ystyried cysylltiadau rhwng seiniau, diwylliannau a chymdeithasau cerddorol ym mhedwar ban byd.

Yn y diwrnod difyr a chynhwysol yma, fe ddysgwch am:

  • Gael hyd i batrymau a’u creu mewn cerddoriaeth
  • GarageBand dynol
  • Trefnu seiniau o lanast dosbarth cyfan ag offeryn yn eu dwylo!
  • Defnyddio be sy gan eich ysgol i greu eich cerddorfa eich hun ar ddull y gamelan
  • Creu alawon
  • Sut gallwn ni nodiannu ein cerddoriaeth?
  • Ciwiau cerddorol a gwrando ar ein gilydd
Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?