Skip to main content.

Llwybrau Hygyrch tuag at Gyfansoddi Cerddoriaeth a Datblygu Sgiliau – ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.

Dydd Mawrth 23rd Chwefror 21 @ - , Teachers learning together

Dwy sesiwn sy’n archwilio ffyrdd o gyfansoddi gan ddefnyddio codau a seiffrau syml i gefnogi ac i ysgogi creu cerddoriaeth. Bydd Helen yn mynd â’r cyfranogwyr drwy ystod o ymagweddau creadigol hygyrch y gellir eu haddasu a’u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i ddatblygu sgiliau cerddoriaeth. Mae’r sesiynau yma’n ddelfrydol ar gyfer athrawon nad ydynt yn arbenigo, a bydd yn datblygu ymagweddau tuag at gerddoriaeth sy’n cefnogi’r holl ddisgyblion i ymgysylltu ac i gyfrannu.

23 Mis Chwefror a 2 Mis Mawrth 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.
Cynhelir y cwrs yma gan Helen Woods

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021                        

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu