Skip to main content.

Ymagweddau tuag at Theatr Gorfforol yn y Stiwdio ac at Berfformiad – ar gyfer athrawon Drama Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Dydd Llun 22nd Mawrth 21 @ - , examples of young people practising and performing

Archwiliad ymarferol a hwyliog o ffyrdd i mewn i Theatr Gorfforol, er mwyn eich helpu i ymgysylltu a chefnogi eich dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder i integreiddio theatr gorfforol i’w gwaith perfformio.

22 Mis Mawrth 2021 – 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan James Doyle Roberts – Citrus Arts

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021                        

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu