Skip to main content.

Celf yn yr ystafell ddosbarth ar allwedd 2

Dydd Iau 11th Tachwedd 21 @ - ,

Dydd Iau 11 a 18 Tachwedd 2021; 2pm-4pm

Gyda deunyddiau naturiol ac offer sylfaenol yr ystafell ddosbarth, bydd Emma Prentice yn cynnig ystod o wahanol brofiadau ymarferol a gweithgareddau celf i ehangu dealltwriaeth disgyblion o dechnegau allweddol. Bydd y sesiynau’n paratoi athrawon gyda thasgau lle bydd disgyblion yn cydweithio drwy broses greadigol, gan ddefnyddio eu dychymyg, eu sgiliau datrys problemau a gweithio mewn tîm.

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Emma Prentice

https://www.emmaprentice.co.uk/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu