Skip to main content.

Adeiladu eich ensemble, a dyfeisio eich drama, drwy chwarae! – ar gyfer athrawon Drama Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Dydd Mercher 10th Mawrth 21 @ - , work in progress in the drama studio

Cwrs byr sy’n edrych ar sut i ddyfeisio yn y dosbarth, drwy ddod ag addysgeg ystafell ymarfer theatr broffesiynol i’ch dosbarth. Byddwn ni’n archwilio gemau’n ymwneud â byrddau stori, creu cymeriadau a datblygu plot, golygfeydd/sefyllfaoedd a statws, archwilio themâu a dadansoddi testun, oll mewn perthynas ag adeiladu ensemble ac ethos cwmni. Mae modd archwilio hyn i gyd drwy gemau, tasgau a thechnegau byrfyfyr hawdd, hygyrch, trosglwyddadwy a llawn hwyl, sydd nid yn unig yn addas i’r ystafell ddosbarth, ond y gellir eu haddasu i unrhyw fesur ‘cadw pellter cymdeithasol’ sydd ar waith. Mae’r ddwy sesiwn yma ar gyfer athrawon Drama a’r Celfyddydau Mynegiannol Cyfnod Allweddol 3.

10 a 17 Mis Mawrth 2021 – 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Nia Lynn MA MMus dip.yoga

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu