Skip to main content.

Arwain Corawl

Dydd Mercher 17th Gorffennaf 19
@ Wales Millennium Centre - Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL

I athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd

Dosbarth meistr Arwain i gydlynwyr cerddoriaeth neu benaethiaid cerddoriaeth a fydd yn cefnogi ac yn datblygu sgiliau arwain corawl. Dan arweiniad Susan Hollingworth Mae’r dosbarth meistr undydd yma’n cynnig y cyfle i weithio gyda staff Opera Cenedlaethol Cymru ac i ddysgu ganddynt. Cewch y cyfle i arwain Corws byd-enwog yr Opera ac i ddysgu syniadau rhagorol ynghylch sut i gael y gorau gan eich côr.

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

ARCHEBU YMA

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?