Skip to main content.

Dawnsio yn yr ystafell ddosbarth ar allwedd 2

Dydd Mercher 17th Tachwedd 21 @ - ,

Dydd Mercher 17 a 24 Tachwedd 2021;2pm-4pm

Bydd y gweithdai dawns yma’n adeiladu ar y fideos “Sgiliau dim Ffriliau” er mwyn datblygu cymhwysiad ymarferol dawns yn yr ystafell ddosbarth. Drwy enghreifftiau, archwilio a thrafod, y nod yw datblygu hyder wrth baratoi ac arwain gweithgareddau dawns. Drwy ddefnyddio eich sgiliau gyda phynciau eraill ar y cwricwlwm, a’r adnoddau sydd ar gael i chi, byddwn yn gosod rhaglen o ddysgu dawns a fydd yn cyd-fynd â phynciau craidd.

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Bridie Doyle

https://www.citrusarts.co.uk/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu