Skip to main content.

Datblygu Hyder i arwain Dawns a Symudiad – ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.

Dydd Mawrth 16th Mawrth 21 @ - , a group of young people being led in a dance session out doors

Bydd y gweithdai dawns yma’n adeiladu ar y fideos “Sgiliau dim Ffriliau” er mwyn datblygu cymhwysiad ymarferol dawns yn yr ystafell ddosbarth. Drwy enghreifftiau, archwilio a thrafod, y nod yw datblygu hyder wrth baratoi ac arwain gweithgareddau dawns. Drwy ddefnyddio eich sgiliau gyda phynciau eraill ar y cwricwlwm, a’r adnoddau sydd ar gael i chi, byddwn yn gosod rhaglen o ddysgu dawns a fydd yn cyd-fynd â phynciau craidd.

9 a 23 Mis Mawrth – 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Bridie Doyle Roberts o Citrus Arts

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol  – Gwanwyn 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu