Skip to main content.

Datblygu astudio celfyddyd gyfoes yn yr ystafell ddosbarth

Dydd Gwener 11th Ionawr 19 @ Various galleries in Cardiff - , CF10

i Athrawon Cynradd ac Uwchradd

Cwrs Tridiau:

11 Ionawr 2019 Artes Mundi, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

8 Mawrth 2019 g39, Caerdydd

24 Mai 2019 Chapter, Caerdydd

Mae’r cwrs byr yma’n cefnogi athrawon sy’n meddwl ynghylch sut i gorffori a chynnwys celfyddyd gyfoes yn y maes llafur ac yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y sesiynau hyn yn dilyn cyrchddull ymarferol o ran dod â chelfyddyd gyfoes i gynlluniau gwaith, sut i ddechrau edrych ar arddangosfa a lle i ymchwilio ac ehangu gwybodaeth ynghlwm â chelfyddyd gyfoes. Bydd y sesiynau ill tair yn rhoi lle i’r cyfranwyr glywed artistiaid cyfoes sydd â’u cartref yng Nghymru yn sôn am eu harfer, edrych ar arddangosfa o gelfyddyd gyfoes yn ogystal â chyngor ymarferol y gall y cyfranwyr fynd ag ef i’w canlyn a’i ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Bydd y sesiynau hyn yn gymorth i greu rhwydwaith rhwng artistiaid, athrawon a chyrff diwylliannol yn y ddinas.

 

11 Ionawr: Cyrchddulliau edrych ar gelfyddyd

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gyda’r addysgwyr oriel a’r artistiaid: Thomas Williams ac Amy Treharne

Sesiwn ymarferol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyda phobl broffesiynol yr oriel i drafod themâu mewn celfyddyd gyfoes, sut i fynd o’i chwmpas hi o ran dechrau ymhél â chelfyddyd a rhoi lle i ddysgwyr fynd yn eu blaenau â’u hymchwil eu hunain. Mynd i arddangosfa Artes Mundi, clywed artistiaid yn sôn am eu gwaith yn ogystal â sesiwn gweithdy ymarferol fydd yn bwydo’r sesiwn yma.

museum.wales/cardiff/

8 Mawrth: Ymchwil a rhannu gwybodaeth

Lleoliad: g39, Caerdydd.

Gyda’r artist: Freya Dooley, a’r curadur: Louise Hobson

Sesiwn ymarferol ynghlwm â lle a sut i ymchwilio ac ehangu gwybodaeth ynghylch celfyddyd gyfoes gan ddefnyddio ymchwiliadau ar lein a rhannu adnoddau. Bydd y sesiwn yma hefyd yn cynnwys y cyfle i glywed artist a churadur yn sôn am eu gwaith yn ogystal â’r cyfle i weld arddangosfa Jerwood a chyfarfod staff g39.

freyadooley.com  |  louisehobson.co.uk  |  g39.org

24 Mai: Dod â chelfyddyd gyfoes i gynlluniau gwaith

Lleoliad: Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Gyda’r artistiaid Anthony Shapland a Gweni Llwyd

Cyfle i wrando ar artistiaid yn trafod eu gwaith a sesiwn weithdy ymarferol ar sut y gall athrawon drafod cyrchddulliau cynnwys celfyddydau gweledol yn eu hamgylchfydoedd dysgu. Byddwn yn gweithio gyda chynlluniau gwaith yn fan cychwyn trafod. D.S. cymhellir athrawon i ddod ag enghraifft o gynllun gwaith i’r sesiwn yma. Mae yna gyfle hefyd i gyfarfod staff oriel Chapter.

gwenillwyd.com  |  anthonyshapland.com  |  chapter.org


Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?