Skip to main content.

Drama yn yr ystafell ddosbarth ar allwedd 2

Dydd Iau 14th Hydref 21 @ - , a group of pupils doing drama exercise

Dydd Iau 14 a 21 Hydref 2021; 2pm-4pm

Mae gemau drama’n ffordd wych o helpu disgyblion i ddatblygu meddwl creadigol.

Bydd ein sesiwn gyntaf yn archwilio gemau amrywiol a fydd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu sgiliau cydweithredol, eu dychymyg, eu chwilfrydedd, eu dyfalbarhad, a’u disgyblaeth. Bydd pob gêm wedi’i thargedu at arferion creadigol, gan roi cyfle i’r athro arsylwi ymatebion y disgyblion.

Yn ein hail sesiwn, byddwn ni’n symud ymlaen at archwilio’r corff, y llais, a chwarae rhydd. Bydd pob sesiwn yn gweithredu fel canllaw, gan alluogi’r athrawon i ddysgu’r hanfodion a meddwl ynghylch beth fydd yn gweithio iddyn nhw. Bydd cyfle i fyfyrio a thrafod.

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Kerrie Reading

http://www.kerriereading.com/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu