Skip to main content.

Celfyddydau Mynegiannol mewn Dosbarthiadau Cynradd:

Dydd Llun 6th Mehefin 22 @ St David's Hall - The Hayes, CF10 1AH

Diwrnod dysgu proffesiynol ‘ymarferol’ i athrawon

Dydd Llun 6 Mehefin

9.15am er mwyn dechrau am 9.30am – 4.00pm

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dyma ddiwrnod llawn o ddysgu proffesiynol am y celfyddydau mynegiannol wedi’i ddarparu gan dîm o artistiaid gweithredol. Yn ystod y dydd, cynhelir gweithgareddau celfyddydau gweledol, drama, cerddoriaeth, dawns a chelfyddydau digidol ochr yn ochr â’i gilydd, er mwyn amlygu ble mae gorgyffwrdd a chanolbwyntio ar gryfderau penodol pob disgyblaeth i ddatblygu sgiliau, creadigrwydd a gwydnwch disgyblion. Bydd y diwrnod yn rhoi syniadau ac ymagweddau i’r cyfranogwyr fynd â nhw yn ôl i’r ystafell ddosbarth ac i’w rhannu yn yr ystafell athrawon.

Yn unol â Fframwaith y Cwricwlwm i Gymru, gall addysgu’r celfyddydau yn drawsddisgyblaethol roi mwy o ddyfnder i ddysgu a phrofiadau disgyblion, ac mae’n ymagwedd sy’n adlewyrchu arfer y diwydiant creadigol cyfoes. Mae rhannu a chyfuno elfennau o’r pum disgyblaeth yn gallu ehangu gorwelion pob ffurf ar gelfyddyd. Mae hefyd yn cefnogi trosglwyddo sgiliau nid yn unig yn y maes dysgu celfyddydau mynegiannol, ond yn y cwricwlwm yn gyffredinol.

Cynhelir y diwrnod yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Gweinir lluniaeth yn ystod y dydd, ond ni fydd cinio’n cael ei ddarparu.

Mae’r digwyddiad yma am ddim i athrawon Ysgolion Cynradd yn nalgylch Gwasanaethau Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De. Gan fod capasiti cyfyngedig, dim ond lle i un athro o bob ysgol sydd yn y digwyddiad yma.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu