Skip to main content.

Dysgu Drwy Ffilm

Dydd Iau 6th Mehefin 19 @ Llanharan Primary School - 4 Llwynbrain Terrace, CF72 9BN

Dewch at Into Film Cymru ac A2 Clymu i sesiwn hyfforddi sy’n canolbwyntio ar adnodd Film in a Fortnight Into Film.

Cynhyrchwyd adnodd newydd Into Film, Film in a Fortnight, gan athrawon ac mae wedi’i lunio i’w draddodi gyda disgyblion CA2, fodd bynnag, mae modd addasu’r gweithgareddau i fod yn gydnaws â CA1 a CA3.

Yn ystod y sesiwn yma, bydd Into Film yn cynnig uwcholwg ar eu hadnodd Film in a Fortnight i athrawon ac yn mynd â chi drwy ei amryfal weithgareddau rhyngweithiol sydd wedi’u llunio i gefnogi athrawon i gyflwyno dysgu drwy ffilm a dysgu amdani. Lluniwyd llawer o’r gweithgareddau hefyd i fod yn gymorth i chi gwrdd ag amcanion dysgu allweddol sydd ynghlwm â’r fframweithiau llythrennedd a llythrennedd digidol.

At hynny datblygwyd Film in a Fortnight i helpu athrawon i gyflwyno ffilm yn unol â’r datblygiadau yn y cwricwlwm newydd i Gymru ac yn neilltuol cyflwyno ffilm yn elfen ym Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol.

Mae’r adnodd Film in a Fortnight yn cynnig saernïaeth benodol o ran sut i gyflwyno’r broses chwilio a dysgu drwy ffilm; sut i ymateb, dadansoddi a dadadeiladu ffilm, a chan hynny arwain at fwy o wybodaeth a sgiliau gwneud ffilmiau.

Ar ôl sesiwn Into Film bydd cyflwyniad gan Athro’r Flwyddyn Into Film, Rhys Roberts o Ysgol Gynradd Llanharan, fydd yn egluro sut y defnyddiodd ffilm yn effeithiol i ennyn diddordeb, i ysbrydoli ac i ysgogi ei ddysgwyr.

Manylion y digwyddiad
6ed Mehefin: 9am – canol dydd
Ysgol Gynradd Llanharan, Llanharan

  • 9am Cofrestru
  • 9.15-11.15am – Into Film + Rhys Roberts (yn cynnwys saib am baned!)
  • 11.15- canol dydd – A2 Clymu: diweddariad

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod. 

Archebwch yma

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?