Skip to main content.

Cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth ar Allwedd 2

Dydd Mawrth 2nd Tachwedd 21 @ - ,

Dydd Mawrth 2 a 9 Tachwedd 2021; 2pm-4pm

Dwy sesiwn yn cynnig ffyrdd newydd a gwahanol o gefnogi a dechrau creu cerddoriaeth yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd Helen Woods yn mynd â’r cyfranogwyr drwy ystod o ymagweddau creadigol hygyrch y gellir eu haddasu a’u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i ddatblygu sgiliau cerddoriaeth.

Gan adeiladu a datblygu ar y deunydd a archwiliwyd yn y fideos ‘Sgiliau dim Ffriliau’, mae’r sesiynau yma’n ddelfrydol ar gyfer athro anarbenigol, ac yn cynnig ymagweddau tuag at gerddoriaeth sy’n cefnogi pob disgybl i fwynhau a chyfrannu.

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Helen Woods

http://helenwoods.com/

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol Hydef 2021

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru. 

Mae tocynnau i athrawon yn ysgolion ardal Consortiwm Canolbarth y De am ddim.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu