Skip to main content.

Philharmonia – The Planets

Dydd Mawrth 25th Mehefin 19
@ St David's Hall - The Hayes, CF10 1AH

Bydd y Philharmonia Orchestra yn mynd â ni ar daith ddychmygus a chyffrous i fyd astroleg, ffantasi a mytholeg. Mae’r cyngerdd cerddorfaol penigamp yma’n cynnwys taith ymchwil glyweled a chosmig wefreiddiol, cyfle i chi gael eich ‘cyfranc glòs’ eich hun!

Bydd y rhwydweithio’n gyfle i glywed am y rhaglen addysg ynghlwm â’r cyngherddau yn Neuadd Dewi Sant a chan gyrff cerddoriaeth eraill yng Nghymru.

Mae gan ranbarth y Canol De nifer o gwmnïau celfyddydau, oedfannau a chyrff diwylliannol. Buom yn gweithio gyda rhai o’r cyrff celfyddydau hynny i greu cyfleoedd mwy anffurfiol i athrawon gyfarfod, cael blas ar ddigwyddiad diwylliannol a chael gwybod rhagor am ddysgu creadigol drwy’r celfyddydau. Cynhaliwn groeso anffurfiol iawn i westeion y rhwydwaith a chyfle i sgwrsio am y celfyddydau mewn addysg â chydweithwyr a phobl broffesiynol yn y celfyddydau. 

Archebwch yma 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?