Skip to main content.

Chwarae’r ddrama – Gemau drama i ddatgloi eich dysgu allweddol! – ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 ac uwch.

Dydd Llun 8th Mawrth 21 @ - , teachers enjoying a drama game

Bydd y cwrs byr yma’n archwilio sut i gyflwyno Sgiliau Drama i’ch dosbarth. Mae galluogi dychymyg disgyblion yn gallu’ch helpu chi i ddatblygu cysyniad naratif strwythuredig i UNRHYW bwnc. Boed hynny ar fwrdd stori neu ddilyniant plot sylfaenol sy’n helpu disgyblion i ddarganfod Mathemateg, Hanes neu Iaith – mae’r gemau yma’n ffordd wych o annog eich dosbarth i gymryd rhan, mwynhau, ac archwilio pynciau gyda’u dychymyg, eu corff a’u llais. Mae’r ddwy sesiwn yma ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.

8 a 15 Mis Mawrth 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.

Cynhelir y cwrs yma gan Nia Lynn MA MMus dip.yoga

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021                        

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu