Skip to main content.

Canfod a Meithrin Creadigrwydd Cynhenid eich Disgyblion – ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, 3 ac uwch.

Dydd Iau 25th Chwefror 21 @ - , examples of creative outputs and activities

Bydd y ddwy sesiwn ar-lein 90 munud yma’n cefnogi athrawon yn y ffordd maen nhw’n adnabod creadigrwydd. Bydd y sesiynau’n defnyddio dull dysgu cyfunol, gyda chlipiau fideo byw, cyflwyniadau PowerPoint, ynghyd â thasgau ymarferol. Bydd y sesiynau’n annog dysgwyr i ystyried ffyrdd y gall creadigrwydd fod yn weladwy, a sut mae’r meddwl creadigol yn edrych. Bydd gan y sesiynau ofod i fyfyrio a thrafod.

25 Mis Chwefror a 4 Mis Mawrth 3.30pm – 5.00pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy. Bydd tasg ymarferol yn cael ei gosod i’w chyflawni rhwng y sesiynau.

  • Bydd Sesiwn Un yn canolbwyntio ar ofyn beth yw sgiliau arlunio a sut mae eu defnyddio.
  • Bydd Sesiwn Dau yn canolbwyntio ar sut mae defnyddio sgiliau arlunio i ddatblygu cymryd risgiau a meddwl creadigol.

Cynhelir y cwrs yma gan Holly Davey

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021                        

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu