Skip to main content.

Ffyrdd i mewn i Greu Cerddoriaeth Newydd – ar gyfer athrawon Cerddoriaeth Cyfnod Allweddol 3 ac uwch.

Dydd Mercher 20th Ionawr 21 @ - , teachers working together with a group of musicians

Cwrs byr sy’n archwilio ffyrdd i mewn i gyfansoddi sy’n defnyddio dychymyg disgyblion i ysbrydoli ac i yrru’r gwaith o greu cerddoriaeth newydd. Bydd y sesiynau yma’n cyfuno archwiliad o waith sy’n bodoli, ochr yn ochr â chreu ac archwilio naratifau i ymgysylltu ac i wreiddio’r gwaith o greu cerddoriaeth mewn cyd-destun presennol perthnasol. Mae’r dull hwn yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithio trawsddisgyblaethol, lle mae datblygu sgiliau yn elfen hanfodol o’r broses greadigol ehangach.

20 a 27 Mis Ionawr 3.30pm – 5.30pm

Mae’r ail sesiwn yn dilyn y gyntaf, felly bydd angen i athrawon fynychu’r ddwy.
Cynhelir y cwrs yma gan Helen Woods

Bydd dolen Zoom yn cael ei rhannu â phawb sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn nes at y dyddiad.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol y Celfyddydau Mynegiannol – Gwanwyn 2021                        

Mae Consortiwm Canolbarth y De yn gweithio gyda phrosiect A2:Clymu i ddarparu rhaglen Dysgu Proffesiynol gyffrous ac amrywiol i athrawon, dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr creadigol. Mae’r rhain wedi’u dylunio i ysbrydoli athrawon ar bob lefel, i feithrin hyder a sgiliau, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at addysgu’r celfyddydau mynegiannol, yn unol â’r fframwaith ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae nifer cyfyngedig o lefydd y talwyd amdanynt ar gael i athrawon o ysgolion nad ydynt yn rhan o Gonsortiwm Canolbarth y De.

Archebu nawr

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu