Skip to main content.

Digwyddiadau

Mae A2 Clymu yn cynnig cyfrwng i athrawon ac artistiaid ddod at ei gilydd pa un ai drwy ddulliau digidol neu’r hen gyfarfodydd braf wyneb yn wyneb, fforymau, cynadleddau neu ddigwyddiadau marchnadfa. Cynhaliwn gyfarfod o’r rhwydwaith bob tymor yn y rhanbarth yn ogystal â chydweithredu ar gynadleddau mwy, ymweliadau astudio a fforymau lleol.