Skip to main content.
Monday October 31st, 2016

Ffotogallery yn cynnal digwyddiad ymgynghori celfyddydau ac addysg

Mae’r corff celfyddydau gweledol Ffotogallery a Phafiliwn Pier Penarth yn gwahodd athrawon, disgyblion a chyrff yn y celfyddydau i ddod atyn nhw am de a theisen yn eu horiel Ty^ Turner ym Mhenarth i ddigwyddiad celfyddydau ac addysg i fwrw golwg ar gyfleoedd yn y cwricwlwm i weithgaredd celfyddydau ac addysg creadigol.

Bydd y digwyddiad ar fynd am hanner awr wedi pedwar ddydd Llun 7 Tachwedd yn Oriel Ty^ Turner, Heol Plymouth, Penarth CF64 3DH.

Amcan y digwyddiad ydi rhannu syniadau, a gweithio tuag at strategaeth lwyddiannus i gefnogi pobol ifanc mewn Celf a Dylunio, a defnyddio eu sgiliau creadigol ar hyd ac ar led y cwricwlwm.

Mari Bradbury, Pennaeth Celf a Dylunio CBAC fydd yn arwain trafodaeth ar sut i wneud creadigedd, celfyddyd weledol a thechnoleg greadigol yn rhan annatod o’r ystafell ddosbarth.  Mae croeso i athrawon a disgyblion o bob cwr o amrediad y pwnc.

Byddai Ffotogallery a Phafliwn Penarth wrth eu boddau o glywed am syniadau a barn ynghylch celfyddydau ac addysg, a chreadigedd yn yr ystafell ddosbarth gan ddysgwyr, addysgwyr, cyrff yn y celfyddydau ac artistiaid felly os carech ddod anfonwch ateb i exhibitions@ffotogallery.org

I gael rhagor o wybodaeth neu os ydych yn methu dod, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad ebost neu’r ddolen gwe isod a phorthwn eich sylwadau i’r drafodaeth.

Lisa Edgar
Pennaeth Addysg, Ffotogallery
http://www.ffotogallery.org/contact

neu

Bob Gelsthorpe
Cyd-drefnu Arddangosfeydd, Pafiliwn Pier Penarth
<http://www.penarthpavilion.co.uk/contact>

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu