Skip to main content.

Cael cyllid ar gyfer gweithgareddau creadigol eich ysgol

29.11.18

Rydym wedi casglu gwybodaeth fuddiol yn gymorth i chi gael hyd i gyllid ar gyfer gweithgareddau creadigol eich ysgol, a chael syniadau codi arian. Cofiwch drosglwyddo hyn i reolwr busnes eich ysgol – a rhoi gwybod i ni a oes rhywbeth y carech ei ychwanegu.

** Ceisiadau am Gyllid a Sgrifennu Ceisiadau ar gyfer Ysgolion 4/7/19**

Taenlen chwiliadwy ar gyfer cyllid i ysgolion

Yn gyntaf peth, rydym wedi diweddaru ein taenlen grantiau sydd ar gael i ysgolion fel ei bod yn hawdd i chi gael hyd i grantiau addas i’r celfyddydau, cerddoriaeth, y rheini sy’n canolbwyntio ar anfantais, a grantiau cyffredinol a chanddyn nhw ganolbwynt penodol ar ysgolion.

Gallwch ei ddarllen neu ei lawrlwytho yma.

Oes gennych unrhyw rai i’w hychwanegu? Rhowch eich sylwadau ar y daenlen neu ebostiwch ni gyda dolen.

Cyngor buddiol

Yn ail, rydym wedi casglu rhai postiadau blog a fideos y gallech eu cael yn fuddiol:

Syniadau codi arian tan gamp gan athro cynradd a chyngynghorydd addysg ddiwylliannol

https://www.tes.com/news/how-fund-arts-your-school-sponsored

Crynodebau buddiol cyllido torfol a sut y gallech chi ei ddefnyddio ar gyfer eich ysgol chi.

https://edexec.co.uk/how-might-the-education-sector-embrace-crowdfunding/

https://www.tes.com/news/how-make-money-crowdfunding

Fe ddichon yn wir fod rheolwr busnes eich ysgol eisoes yn tanysgrifio i wasanaeth hysbysu grantiau neu’n prynu llyfr grantiau, ond onide dyma un teclyn y gallech ei ddefnyddio:

https://www.grants4schools.info/a-z-funding-guide-for-schools-2018.html

Oes gennych chi rywbeth i’w rannu a allai fod o gymorth i ysgolion eraill?

Os ydych wedi dod ar draws blog neu wefan tan gamp ynghylch codi arian, cronfa grantiau rydych wedi gwneud cais iddi, neu ffordd o godi incwm y cawsoch ei bod yn gweithio, byddem wrth ein boddau o’u rhannu yma ac ar ein rhwydweithiau cymdeithasol.

Byddwch yn helpu ysgolion eraill ac yn cael cyhoeddusrwydd i’ch ysgol chi. Gyrrwch ebost atom a chysylltwn â chi i gael galwad ffôn sydyn – wedyn fe wnawn ninnau’r gweddill.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?