Skip to main content.
Sunday November 4th, 2018

Cyfnod Sylfaen y Celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg 11/2/19

Foundation Phase Arts - Wales

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim trwy eventbrite

dydd Llun 11 Chwefror 2019 | 10:00 – 15:00 Theatr Soar, Merthyr Tudful

Diwrnod hyfforddi’r celfyddydau mynegiannol i athrawon Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion Cymraeg cynradd a phlant bach. Bydd pum artist profiadol yn mynd â chi ar daith artistig, yn chwilio sut y gellir defnyddio cerddoriaeth, celfyddyd, symud ac adrodd straeon yn y Cyfnod Sylfaen. Mae Haf Llywelyn, Leisa Mererid, Mari Gwent, Mali Williams a Manon Llwyd yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i ddiwrnod llawn hwyl, yn rhannu syniadau a sgiliau artistig y gellir eu trosglwyddo’n hawdd i’r ystafell ddosbarth.

Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

a2connect.eventbrite.co.uk

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?