Skip to main content.

AM DDIM – y Celfyddydau Mynegiannol a’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, hyfforddiant i athrawon hydref 2019 ymlaen

09.07.19
A2 CPD poster Autumn 2019

Mae ein rhaglen AM DDIM o ddiwrnodiau hyfforddi yn datblygu arfer creadigol yn yr ystafell ddosbarth sy’n gyflin â chwmpas a chyfeiriad cyffrous y Cwricwlwm Newydd i Gymru yn enwedig addysgu’r Celfyddydau Mynegiannol.

Bydd dod i un neu ragor o’r rhain yn cynnig syniadau a strategaethau y gallwch fynd â nhw’n syth i’ch gwaith addysgu’r celfyddydau mynegiannol ac i gefnogi meysydd dysgu eraill hefyd. Caiff ysgolion yn rhanbarth Canol y De hawlio costau cyflenwi hyd at £100 yr athro.

Byddwn yn ychwanegu mwy o ddigwyddiadau – ymgofrestrwch i’n enewyddion i gael bod ymhlith y cyntaf i glywed sôn!

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?