Skip to main content.
Wednesday May 27th, 2020

Sut gallwn ni helpu athrawon?

Rhowch wybod i ni os oes rhywbeth y gallwn ni ei wneud i’ch helpu?

Rydyn ni eisiau gwybod sut rydych chi’n ymdopi wrth i’r cyfyngiadau symud barhau ac wrth i’r ysgolion aros ar gau. Rydyn ni eisiau clywed sut gallwn ni helpu athrawon.

Rydyn ni yma, ac rydyn ni am gefnogi athrawon i oresgyn yr amser heriol yma.

Sut gallwn ni helpu athrawon?

Rhowch wybod i ni beth fyddai’n eich helpu chi a’ch disgyblion i oroesi’r diwrnod, goroesi yfory a goroesi’r dyfodol ansicr.

Os gallwn ni ei wneud, fe wnawn ni.

Anfonwch eich syniadau i a2@artsactive.org.uk

 

Yn y cyfamser, dyma ddolenni newydd a allai fod o ddefnydd i chi…

 

https://wno.org.uk/cy/playopera

https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home

artsactive.org.uk/cy/prosiectau/open-orchestras/

 

…a chofiwch am ein blog ym mis Mawrth gyda rhestr o’r holl weithgareddau digidol.

 *Crëwch a chael hyd i gyfleoedd i’ch ysgol a’ch disgyblion, neu eich busnes creadigol*

Pa un a ydych chi’n athro sydd ar drywydd rhywun creadigol i rannu sgiliau ac ysbrydoliaeth â’ch disgyblion … neu’n rhywun creadigol sydd ar drywydd athrawon a disgyblion all fod ar eu hennill o’ch cyfraniad: cofiwch GREU yn ogystal â CHWILIO am gyfleoedd yn yr Plwg.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu