Skip to main content.
Thursday December 5th, 2019

Chwilio am A2:Clymu ‘Cyfleoedd’? Mae wedi symud!

Bellach, gallwch chwilio a chysylltu â phobl ar …

Plwg.cymru: cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion.


Os ydych eisoes wedi cofrestru ar wefan A2:Clymu, mae eich proffil a’ch cyfleoedd wedi’u trosglwyddo’n awtomatig.

Os nad ydych chi wedi gwneud hyn eto …

Cofrestru ar Plwg.cymru – mae’n hawdd!

Mwy o wybodaeth

Buom yn cydweithio â’r tair Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg arall – Edau, Nawr, a Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg De-ddwyrain Cymru – i ddatblygu’r adran ‘Cyfleoedd’ y wefan yma er mwyn creu gwefan newydd sbon i Gymru gyfan, sy’n paru addysg, y celfyddydau a diwylliant www.plwg.cymru.

Gobeithiwn y byddwch chi’n hoff ohoni!

Bydd y wefan yma’n parhau fel lle i weld y digwyddiadau rhwydweithio a dysgu proffesiynol diweddaraf i athrawon, artistiaid a phobl greadigol, yn ogystal â chael ysbrydoliaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch y Celfyddydau Mynegiannol a Dysgu Creadigol.

Pwy sydd y tu ôl i Plwg?

Datblygwyd Plwg gan Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig, ac roedd yn rhan o Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg A2:Clymu yn wreiddiol. Bellach, mae’n cael ei gefnogi a’i ddatblygu gan y bedair Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg – A2:Clymu, Edau, Nawr,a Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg De-ddwyrain Cymru, yn rhan o gynllun Dysgu Creadigol i’r Celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru – sef cynllun gweithredu i Gymru.

 

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?