Skip to main content.

Gadael Olion – Diagramau, Cynlluniau, Brasluniau a Lluniadau 22/1/19

04.10.18

i Athrawon Cynradd ac Uwchradd

Cliciwch yma i archebu eich tocyn am ddim trwy eventbrite

dydd Mawrth 22 Ionawr 2019 | 10:00 – 15:30 Castell Cyfarthfa

Bydd y diwrnod hwn yn chwilio dysgu ar ei ffurf weledol. Mae lluniadu at ba ddiben bynnag y bo yn ymwneud ag astudio a deall y pwnc dan sylw. Pa un a’u tynnir o’r byw, o’r dychymyg ynteu yn ôl cyfarwyddyd, mae’r olion wnawn ni yn gyfrwng cyfathrebu a chlandro, cofnodi a chofio. Bydd y cwrs yma’n bwrw golwg ar wahanol fathau o’r defnydd rhyngddisgyblaethol o luniadu a bydd yn cefnogi athrawon celf arbenigol ac anarbenigol i fynd i’r afael â defnyddio lluniadu ar bob ffurf arno yn eu hystafelloedd dosbarth.

a2connect.eventbrite.co.uk

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr e-bost

Amdanat ti
Are you a school teacher?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?