Skip to main content.

Prosiectau celfyddydau ac addysg

Hyrwyddo’r celfyddydau mewn ysgolion. Yn ein hymgais i feithrin perthynas newydd rhwng artistiaid, cyrff yn y celfyddydau, sefydliadau addysgol ac ysgolion, byddwn yn targedu’n neilltuol waith gyda’r ysgolion hynny sydd ar hyn o bryd heb fawr o gysylltiad ag artistiaid na phrofiad o gychwyn prosiectau neu breswyliadau celfyddydau.