Skip to main content.

Prosiectau

Hyrwyddo’r celfyddydau mewn ysgolion. Yn ein hymgais i feithrin perthynas newydd rhwng artistiaid, cyrff yn y celfyddydau, sefydliadau addysgol ac ysgolion, byddwn yn targedu’n neilltuol waith gyda’r ysgolion hynny sydd ar hyn o bryd heb fawr o gysylltiad ag artistiaid na phrofiad o gychwyn prosiectau neu breswyliadau celfyddydau.

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?