Skip to main content.
Friday September 29th, 2017

Y Gair Llafar a Barddoniaeth Slam mewn Ysgolion Uwchradd

Dydd Mercher 11 Hydref
09.00 – 15:00

Lefel 1
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Archebwch ar lein nawr

Diwrnod o waith cwbl ymarferol gyda dau ymarferwr ysbrydoledig y gair llafar a barddoniaeth Slam o Lenyddiaeth Cymru.

Bydd Joelle Taylor (Cyfarwyddwr Creadigol SLAMbassadors) yn cyflwyno’r agweddau artistig ar SLAMbassadors; gan gynnwys hanes slam, tystiolaeth o effeithiau prosiectau creadigol ar gyrhaeddiad TGAU at ei gilydd a’r gwahanol ffyrdd o ddefnyddio slam o fewn addysg ffurfiol.

Bydd sesiwn y prynhawn dan arweiniad Michael Church yn cynnig technegau ennyn diddordeb ysbrydoledig ar gyfer gwaith llafar ac ysgrifenedig.

Mae’r diwrnod yma o hyfforddiant wedi’i fwriadu’n neilltuol ar gyfer athrawon grwpiau cyfnod allweddol 3.

Mae Joelle yn fardd, yn ddramodydd, yn berfformiwr, yn feirniad ac yn awdur arobryn a chanddi dros un mlynedd ar bymtheg o brofiad hwyluso dosbarthiadau meistr mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion drwy hyd a lled y wlad.

Rhoes Mike Church y gorau i’w swydd yn ddirprwy brifathro yn 2007 a dechrau gweithio ar ei liwt ei hun fel awdur a pherfformiwr. Ers hynny sgrifennodd chwe llyfr ar hugain a thraddodi dros fil o weithdai i blant a phobl ifanc.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu