Skip to main content.
Wednesday October 5th, 2016

Cwrs Athrawon – Gwneud Masgiau a Drama

Course for Teachers

Hyfforddiant tridiau yn y celfyddydau gweledol i athrawon ysgol gynradd ac artistiaid

Cyfle i athrawon ysgol gynradd ddysgu technegau gwneud masgiau gan ddefnyddio deunyddiau syml a rhad, addas i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn creu masgiau trawiadol ac wedyn yn chwilio technegau i animeiddio a chreu cymeriad. Trwy’r gwaith ar ei hyd byddwch yn ystyried ac yn cynllunio ffyrdd o gynnwys y gweithgareddau yn eich cynlluniau gwaith eich hun.

Mae’r cwrs yma’n rhan o Siop Siafins, rhaglen hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus rhwydwaith celfyddydau ac addysg Canol De Cymru A2:Clymu i athrawon ac artistiaid.

Dydd Llun 7 Tachwedd – dydd Mercher 9 Tachwedd 9.00am – 3.00pm yng Nghanolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd. Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith hefyd yn talu cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.

Arweinir y cwrs yma gan Bettina Reeve gyda Louise Osborne o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Prifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd fydd yn cyfrannu’r cyngor penodol ynghylch y cwricwlwm.

Bydd y sesiynau’n cwmpasu:

● cysylltiadau â’r fframwaith llythrennedd a rhifogrwydd
● hefyd y mathau lawer o berthnasedd trawsgwricwlaidd a thematig
● sut y mae gwneud masgiau yn cyflwyno chwilio emosiynau, teimladau, cymeriadau a natur y corff.
● cynnig pecyn cymorth i waith yn yr ystafell ddosbarth, sy’n berthnasol yn y fan.

Cadwch le rhag blaen!

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu