Skip to main content.
Sunday August 19th, 2018

Athrawon: Sgiliau nid Ffriliau – Cerddoriaeth – dydd Llun 24 Medi

Teachers music

dydd Llun 24 Medi | 09:30 – 15:30 

Ysgol Gynradd Gatholig St Phillip Evans 

Dyfeisiwyd y sesiynau hyn gan dîm A2 Clymu o Bencampwyr Celfyddydau, wedi’u llunio i fod yn ddiwrnodiau hyfforddi gydnaws ag athrawon anarbenigol i gefnogi eu defnydd o arfer creadigol yn fwy rheolaidd yn yr ystafell ddosbarth. Mewn ysgol y mae’r hyfforddiant diwrnod a bydd yn cyfuno gweithgaredd ymarferol a dysgu gyda’n hyrwyddwyr ac artistiaid yn ogystal â chyfleoedd i wylio gwaith sydd ar fynd yn yr ystafell ddosbarth.

ARCHEBWCH NAWR

Mae Dosbarthiadau Meistr a chyrsiau hyfforddiant Dysgu Proffesiynol A2: Clymu i gyd am ddim i Athrawon ac artistiaid ddod iddynt a gallwn gefnogi athrawon i ddod drwy ymorol am gost staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth tra ydych oddi yno. (Mae hyn yn gyfyngedig i athrawon o ysgolion yn rhanbarth Canol y De hyd at £150 y diwrnod cyflawn).

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?