Skip to main content.
Tuesday October 10th, 2017

Cynhadledd Celfyddydau ac Addysg Cymru

Mae’r pedwar Rhwydwaith rhanbarthol ar gyfer y Celfyddydau ac Addysg yn chwilio am gynhyrchydd ar gyfer cynhadledd gyffrous fydd yn cael ei chynnal ym mis Mawrth 2018.  Bydd y cytundeb llawrydd yn golygu gweithio gyda’r rhwydweithiau i ddatblygu cynlluniau manwl, gan reoli, darparu a gwerthuso’r digwyddiad deuddydd.  Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn, hanes o gydweithio ac o waith amlasiantaeth, a dealltwriaeth a phrofiad o brosiectau’n ymwneud â’r celfyddydau ac addysg.

Dylid anfon y llythyr eglurhaol a’r ceisiadau CV at mari@edau.cymru  erbyn 20 Hydref. Ein gobaith yw cynnal y cyfweliadau ar 26 Hydref a phenodi rhywun erbyn 27 Hydref, i ddechrau ar unwaith.  Mae’r contract ar gyfer gweithiwr llawrydd sefydledig a fydd yn gweithio i ffi sefydlog, gynhwysol o £4400.  Cynhadledd ddwyieithog fydd hon – mae gwybodaeth am yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn ddymunol.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu

Cofrestrwch i gylchlythyr A2:Clymu

Y cylchlythyr a2: Connect yw'r ffordd hawsaf o barhau i fod yn gyfoes ar bob peth a2: clymu

Amdanat ti
Ydych chi ' n athro ysgol?
Ym mha iaith fyddai orau gennych i ni gysylltu â chi?