Skip to main content.
Thursday September 15th, 2016

Pwy ydyn ni?

Mae yna rwydweithiau o bob lliw a llun. O’r cylch anghyffwrdd ac amwys sydd fel petai’n ymgysylltu, yn rhannu ac yn trefnu’n effeithiol, drwy ensembles heb arweinydd sy’n dod ar glawr o berthynas broffesiynol neu o fynychu man neu dafarn neilltuol, drwodd i’r math dan sêl bendith swyddogol, wedi’i sefydlu a’i reoli a chanddo gefnogaeth weinyddol, rhaglen o weithgareddau, nodau corfforaethol ac yn y blaen.

Yn y fan hon, ar y dechrau, i raddau helaeth yr ail fath ydi A2:Clymu ond rydym am i’n rhwydwaith gofleidio’r math cyntaf, o ran bod yn agored, yn rhydd ac yn hygyrch. Gobeithio y bydd y rheini a ddaw’n rhan ohono yn teimlo y gallan nhw’i alw’n “ein rhwydwaith ni”.

Felly, yn gyntaf peth, dewch i ni’n cyflwyno’n hunain……

David Baxter a Bryony Harris ydyn ni, sy’n rhedeg Actifyddion Artistig o Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Ers rhai blynyddoedd rydyn ni’n dau’n gweithio i ddod â’r celfyddydau mae gennym awch amdanyn nhw i ysgolion a chymunedau yng Nghaerdydd ac ardal Canol De Cymru. Dros y blynyddoedd (a BLYNYDDOEDD piau hi!) rydym wedi meithrin cwmpas o gysylltiadau ymhlith cymuned lewyrchus y celfyddydau yn yr ardal yn ogystal â gweithio gyda llawer o wahanol ysgolion ac athrawon. Crewyr ac ymarferwyr ydyn ni’n dau, ond ar yr un pryd gwyddom mai yn ein dolennau cyswllt y mae ein nerth – y rheini sydd gennym, ac y gallwn ddal i’w meithrin a’u rhannu drwy’r rhwydwaith yma. Er mwyn gwasanaethu a datblygu’r rhwydwaith byddwn hefyd yn dwyn i mewn reolwyr prosiectau, marchnatwyr, artistiaid ac arbenigwyr addysg yn rhan o dîm ehangach.

Gwyddom nad oes gofyn i ni ailddyfeisio’r olwyn wrth y gwaith o ddod â sectorau’r celfyddydau ac addysg at ei gilydd – gwyddom fod yna gymaint o weithgaredd, i gyd yn barod i’w ddathlu, eisoes ar y gweill yn ein hysgolion. Felly cofiwch gadw’ch llygad ar agor am astudiaethau achos a’u hanfon atom, neu roi stondin i wybodaeth am yr arfer gorau a welwch ar fynd o’ch cwmpas. Ar ben bod yn hysbysfwrdd i weithgareddau, cyfleoedd hyfforddi etc, man i chi ydi’r blog yma, lle gallwch rannu sgiliau, dathlu llwyddiant a dysgu gan eich gilydd.

Mwy oddi wrth y blog A2:Clymu